Bij meer dan de helft van de gezinnen is er veel strijd in huis. Kinderen die slecht luisteren, zelf willen bepalen, brutaal reageren. Ze drammen veel, vertonen respectloos gedrag en geven op alles een weerwoord. Er is veel ruzie in huis, de dagelijkse dingen zoals naar school gaan, ‘gezellig’ een spelletje doen, avondeten, naar bed gaan…. het verloopt allemaal erg moeizaam… Herken jij dit ook? Lees dan zeker verder en ontdek onze adviezen over het aanleren van vaardigheden aan jouw kinderen.

 

Hoe kun je zorgen voor gezelligheid in huis?

 

Als ouder wil je niets liever dan dat het gezellig is in huis. Je vervalt zelf in waarschuwen, dreigen, mopperen en straffen. Je wilt graag anders, maar je weet niet hoe je dit patroon moet doorbreken. Het kost je veel energie, frustratie en teleurstelling en je ziet vaak alweer op tegen de dag van morgen.

 

 

Je bent dol op je kinderen en wilt ze alles geven, maar je weet soms gewoon niet meer hoe. Je hebt al van alles geprobeerd. Je hebt echt wel kennis in huis en al veel gelezen over opvoeding. Je grijpt ook alle tips aan die je krijgt en je hebt er gesprekken over met andere mensen. En je hebt al allerlei dingen ingezet, zoals rustig blijven, aan je kind uitleggen waarom ze moeten luisteren, in gesprek gaan met je kind, complimenten geven, een beloningsysteem. Maar ook negeren, straffen, dreigen en waarschuwen. Lees hier meer over opvoeden zonder straffen en belonen.

Soms werkt het even, maar voor je weet zit je weer in dezelfde negatieve spiraal. Niks lijkt te werken. Je wordt er moedeloos van. En de momenten dat het gezellig is in huis zijn er weinig. Je blijft maar vervallen in dezelfde patronen.

 

Niet alleen gevolgen oplossen, maar ook vaardigheden aanleren aan je kind

 

Om meer rust in huis te krijgen voor de lange termijn, is het nodig dat je niet ‘alleen’ het gevolg oplost, maar juist de kern gaat aanpakken.

Want als je het gevolg gaat oplossen, dan krijg je vaak alleen praktische tips. Bijvoorbeeld:

  • “Als je nu van de spelcomputer afgaat, dan mag je….”
  • “Als je nu niet naar bed gaat, dan krijg je geen verhaaltje.”
  • “Een wedstrijd doen wie het eerste aangekleed is.”
  • Tegen je kind zeggen wat het wel moet doen in plaats van wat het niet moet doen.

Die praktische tips kunnen fijn zijn en die kunnen helpen. Ook wij, vanuit Rust in Ouderschap, bieden deze tips. Maar wij bieden meer dan dat.  Want het is gebleken dat alleen het inzetten van praktische tips geen verschil maakt. Wat je dan doet is continu op het gevolg gaan zitten, namelijk het gedrag wat je kind laat zien, zoals de grote mond, het niet luisteren of misschien het geschreeuw of drammen. En dan blijf je die tip vaak herhalen. Want iedere keer dat je kind dat gedrag laat zien, zet je die ene praktische tip in. Dus iedere keer dat je kind bijvoorbeeld niet luistert met naar bed gaan, krijgt het geen verhaaltje.

Terwijl wat je eigenlijk wilt is dat je kind vaardigheden gaat leren, zodat het op allerlei momenten goed gaat. Zowel voor nu als ook voor later.

Vaardigheden aanleren bij kinderen: hoe doe je dat?

 

Vaardigheden aanleren bij kinderen kan op allerlei vlakken. Je kunt het vergelijken met het aanleren van cognitieve vaardigheden zoals leren rekenen op school. Deze vaardigheden leren kinderen op de basisschool en dat begint al bij de kleuters. Daar beginnen ze namelijk al met leren wachten op je beurt, aandacht vergroten, hulp vragen, cijfers herkennen. Dus de kleuters leren al veel vaardigheden tot ze naar groep 3 gaan. En pas dan gaan ze echt leren rekenen. Wat je dan ziet is dat ze ook nog niet direct kunnen rekenen. Deze vaardigheden worden per jaar uitgebreid en opgebouwd, aansluiten bij het wat het kind en het brein van het kind aan kan.

En zo moet je het dus ook zien in hoe wij alle andere vaardigheden (zowel sociale, emotionele, didactische) bij kinderen aanleren.

En om gedragsverandering te krijgen bij je kind en om echt rust in huis te krijgen, is het daarom van belang dat je niet alleen praktische tips krijgt voor de korte termijn. Want als het alleen met een paar praktische tips op te lossen is, dat had je dat al lang gedaan. Wat je wilt is dat je kind meer vaardigheden krijgt en dat in zijn rugzakje gaat stoppen.

 

Welke vaardigheden kun je kleuters en andere kinderen leren?

 

Welke vaardigheden nodig zijn, verschilt per kind. Sommige kinderen hebben bepaalde vaardigheden al van nature of leren van nature makkelijk vaardigheden aan. Zo heeft het ene kind meer of minder moeite met bijvoorbeeld impulsen onder controle houden. Kijk maar eens in een kleuterklas. De ene kleuter bezit vanaf de start op school de vaardigheid om op zijn beurt te wachten en op zijn stoel te blijven zitten, waar de andere kleuter reageert op alles wat hij hoort en ziet en daarin dus nog veel te leren heeft. 

En zo is het ook met bijvoorbeeld de vaardigheden ruzie oplossen, gelijk luisteren, om op hulp vragen of omgaan met overgangsmomenten. Wanneer je ouder bent van meerdere kinderen zul je thuis ook verschil merken. Waar je ene kind de vaardigheid bezit om jouw instructie gelijk op te volgen, als je bijvoorbeeld benoemt dat ze jas en schoenen aan moeten trekken, rent de ander nog 3x rond en heeft veel herhaling nodig. Of de ene puber kan heel goed zelfstandig huiswerk maken, terwijl de ander hierbij veel hulp nodig heeft.

En wanneer jouw kind meer moeite moet doen om bepaalde vaardigheden aan te leren, is het heel goed om te gaan kijken wat je kind dan nodig heeft. En door je daarop te focussen, zul je zien dat er bij situaties eenzelfde soort vaardigheden onder zit die wat lastiger gaat. En als je je erop richt om deze vaardigheid sterker te maken, gaat het vaak in veel situaties al een stuk beter. Want dan ben je er mee bezig om je kind blijvende vaardigheden aan te leren en het rugzakje van je kind te vullen, zodat je kind in veel situaties veel sterker staat. Pas dan maak je stappen voor nu en voor de lange termijn.

 

Ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden

 

Dit klinkt misschien ingewikkeld. Maar dat hoeft het echt helemaal niet te zijn. Met het programma Rust in Ouderschap hebben al veel ouders ervaren dat het niet moeilijk is en dat het niet veel tijd hoeft te kosten. En dat je eigenlijk alleen maar hoeft te weten wat ervoor nodig is. De ondersteuning hierbij wordt als prettig en helpend ervaren. En vaak is het zo dat als je ziet welke vaardigheden er onder het zichtbare gedrag zit, en als je die sterker gaat maken, dat je dan snel verandering gaat maken. Start ons Rust in Ouderschap programma als je ook die snelle en blijvende verandering wilt maken, waardoor de opvoeding bij jou thuis een stuk makkelijker zal gaan verlopen.