De peuterjaren zijn belangrijk voor de sociale ontwikkeling van jouw peuter. Het is een tijd waarin het samenspel met andere kinderen al wat meer zal toenemen en waarin ze de basis leggen hoe ze relaties met anderen kunnen opbouwen en onderhouden.  Als ouder kun je een grote rol spelen in het stimuleren en ontwikkelen van de sociale vaardigheden van een peuter. In dit artikel nemen we je erin mee wat het belang is van de sociale ontwikkeling van peuters en hoe je peuter de sociale vaardigheden kan ontwikkelen en hoe jij daarbij kunt helpen.

 

Het belang van de sociale ontwikkeling van peuters

 

De sociale ontwikkeling van peuters heeft een enorme impact op hun leven. Het beïnvloedt hoe ze zichzelf zien en hoe ze zich verhouden tot anderen. Kinderen die positieve sociale vaardigheden ontwikkelen, hebben meer kans op succes in hun relaties en op school.

Een goede sociale ontwikkeling helpt peuters om:

 •         Emoties te begrijpen en te uiten;
 •         Zelfvertrouwen op te bouwen;
 •         Zich veilig en geborgen te voelen;
 •         Empathie te tonen;
 •         Vriendschappen op te bouwen;
 •         Problemen op te lossen;
 •         Effectief te communiceren;
 •         Te leren samenwerken.

 

Hoe kan je de sociale vaardigheden van je peuter ontwikkelen?

 

Er zijn verschillende manieren waarop je de sociale emotionele ontwikkelingen van je peuter kunt ontwikkelen en stimuleren. Hieronder staan enkele tips:

 1.       Speel samen

Spelen is een natuurlijke manier voor kinderen om te leren en te ontdekken. Door samen te spelen, leert je peuter hoe hij/zij moet delen, overleggen en iets samen op te lossen bijvoorbeeld. Probeer daarom tijd vrij te maken om samen met je peuter te spelen.

 1.       Moedig interactie aan

Moedig je peuter aan om te communiceren en contact te hebben met anderen. Zorg dat je kind mogelijkheden heeft om contact te hebben met andere kinderen door bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, naar een speeltuin te gaan of om af te spreken met vrienden of familie met andere kinderen. Geef je peuter wel zelf de ruimte om dit contact aan te gaan op een manier die past bij jouw peuter. Wanneer je peuter wat meer afwachtend is, zoek dan samen met je peuter contact met andere kindjes, bijvoorbeeld door in een zandbank te benoemen “Kijk, dat meisje maakt een mooi kasteel.”.  Push het contact niet.

 1.       Wees een goed voorbeeld

Als ouder ben je een belangrijk rolmodel voor je kind. Door zelf positief sociaal gedrag te tonen, leert je kind vanzelf hoe het zich in sociale situaties moet gedragen. Wanneer jij bijvoorbeeld een scheldwoord gebruikt, kijk er dan niet gek van op als je peuter dit na gaat zeggen. En wanneer jij andere mensen netjes gedag zegt, zal je peuter dit waarschijnlijk ook van je overnemen. Kijk maar eens naar het gedrag van je peuter en het zal je opvallen hoeveel je peuter nadoet van jou, je partner, oma of grote broer of zus.

 1.       Leer je kind respectvol te zijn

Leer je kind respectvol te zijn tegenover anderen. Dit kan door hem te leren om beleefd te zijn, te luisteren naar anderen en rekening te houden met hun gevoelens.  Hierbij is het waardevol om te bedenken welke normen en waarden jij belangrijk vindt om aan je kind mee te geven. Dit kan voor iedereen anders zijn.

Vertel je kind bijvoorbeeld dat het netjes is om ‘u’ te zeggen tegen oudere mensen of een ander aan te kijken als je tegen iemand praat. Dit wil nog niet zeggen dat je peuter dit al kan, maar door het te benoemen en het zelf voor te doen, ziet je peuter hoe het hoort.

 

“Het ontwikkelen van sociale vaardigheden op jonge leeftijd is van onschatbare waarde voor het leven van je peuter. Het stelt hen in staat om verbinding te maken met anderen, om te communiceren en samen te werken. Door hen te leren hoe ze zichzelf kunnen uiten, hun emoties kunnen reguleren en empathie kunnen tonen, geven we hen de vaardigheden die nodig zijn om zich staande te houden in relaties en in de wereld om hen heen.”

 

De sociale emotionele ontwikkeling van je peuter stimuleren

 

De sociale ontwikkeling hangt samen met de sociale emotionele ontwikkeling van je peuter. Dat is de manier waarop kinderen leren om hun emoties te begrijpen, te uiten en te reguleren.  Wanneer je kind dit goed beheerst, is dit van positieve invloed op de sociale omgang met anderen.

Peuters reageren nog heel primair en hebben nog geen controle over hun emoties. Peuters moeten nog leren hoe ze hun gevoelens op een goede manier kunnen uiten. Ze zijn op deze leeftijd nog erg gericht op de eigen ‘ik’ en eigen behoeften.

Om emoties op een gezonde manier te gaan uiten, is herkennen van emoties de eerste stap om te leren omgaan met emoties. Je peuter hoeft er nog niet mee om te gaan, maar alleen gaan herkennen dat er verschillende emoties bestaan, is al goed. Je kind kan zich afvragen: Wat is het wat ik voel? Wat betekent dat onrustige gevoel in mijn lijf? 

Vanaf dat je kind baby is, help je door te benoemen wat jij denkt, wat je kind voelt en denkt. Het liefst niet in de vorm van “Ik zie dat jij verdrietig bent”, want in de kern gaat het dan eigenlijk nog steeds om jou zelf. Maar in de vorm van “Jij bent verdrietig, he?”. Bijvoorbeeld: als je je kindje ziet lachen als zijn broer thuis komt “Je bent blij he, omdat je je broer weer ziet” Of “ Je bent boos he, omdat je geen koekje mag” Of “Dat was schrikken , die toeter van de auto.”  Zo leer je je kind om te herkennen wat er aan de hand is en dat wat hij voelt een naam heeft.  En zo help je je kind zichzelf beter te begrijpen en hier woorden aan te geven.   

Om te benoemen wat je kind zou kunnen denken en voelen, begint met goed kijken en luisteren naar je kind zonder oordeel. Kijk naar wat je kind doet, luister naar verhalen zonder gelijk te reageren. Zo zie je steeds meer waar je kind blij van wordt of wat je kind spannend vindt.

Het is ook erg waardevol bij het leren herkennen van emoties, je eigen emoties te benoemen of die van een ander.  “Ik ben verdrietig, omdat oma ziek is”. “Ik ben boos, omdat mijn fiets kapot is” of “Ik zie dat je broertje huilt.” Zo gaat je kind de wereld om zich heen ook beter begrijpen.

Kortom, de sociale ontwikkeling van peuters is van cruciaal belang voor hun algehele ontwikkeling. Het stimuleren van de sociale vaardigheden van je peuter kan bijdragen aan een betere emotionele en sociale ontwikkeling. Door samen te spelen, te communiceren, probleemoplossende vaardigheden te oefenen, respectvol te zijn en emoties te begrijpen, kan je kind leren hoe het relaties kan opbouwen en onderhouden. Het is belangrijk om een positieve en ondersteunende sfeer te creëren thuis en op school, zodat je peuter zich veilig en geborgen voelt. Het stimuleren van de sociale vaardigheden van je peuter is een belangrijk onderdeel van het opvoeden van een gezond en gelukkig kind

Ga aan de slag met de sociale ontwikkeling van je peuter

 

Om gericht aan de slag te gaan met de sociale ontwikkeling van je peuter, is de workshop hechting een mooie stap om mee te beginnen. 

En wist je dat, zodra je baby geboren is, je al kunt starten met het stimuleren van de sociale ontwikkeling?  En de sociale ontwikkeling stimuleren van kleuters, helpt hen om ze op een positieve manier te leren samenspelen met andere kinderen en het contact met volwassenen positief te laten verlopen. En wanneer je kind de puberleeftijd krijgt is het is het stimuleren van de sociale ontwikkeling van groot belang voor hun persoonlijke groei en succes op de lange termijn. 

Kortom, het versterken en stimuleren van de sociale competenties bij je kind kan vanaf baby totdat ze volwassenen zijn. 

Rust in ouderschap is gespecialiseerd in het aanbieden van cursussen om weer rust in het ouderschap te krijgen. Op onze speciale pagina lees je wat je allemaal krijgt in het programma en hoe je kunt deelnemen. Bekijk ons programma voor meer informatie.