Co-ouderschap is tegenwoordig een steeds vaker voorkomende regeling bij scheidingen. Steeds meer ouders kiezen ervoor om na hun scheiding de verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding van hun kinderen te delen. Deze regeling biedt kinderen de mogelijkheid om een sterke band met beide ouders te behouden en zich veilig en geliefd te voelen in beide huizen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat co-ouderschap niet voor alle gezinnen geschikt is en dat het van belang is om de individuele situatie van het gezin te evalueren voordat er een beslissing wordt genomen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat co-ouderschap precies is en wat het effect hiervan kan zijn op het leven van jouw kind en hoe je dit tot een succes kunt maken.

 

 

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een regeling waarbij gescheiden ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en zorg van hun kinderen delen. Bij deze regeling hebben beide ouders evenveel tijd en verantwoordelijkheid voor de kinderen en nemen ze samen belangrijke beslissingen die van invloed zijn op hun welzijn. Dit kan betekenen dat de kinderen bijvoorbeeld om de week bij de ene ouder wonen en de andere week bij de andere ouder, of dat de kinderen meer tijd doorbrengen bij de ene ouder tijdens de schoolweken en bij de andere ouder tijdens de vakanties.

 

Alles wat je moet weten over co-ouderschap

Co-ouderschap kan een uitdagende maar ook een lonende oplossing zijn voor gescheiden ouders. Het is belangrijk om te onthouden dat co-ouderschap niet voor alle gezinnen geschikt is en dat het van belang is om de individuele situatie van het gezin te bekijken voordat er een beslissing wordt genomen. Het is belangrijk om te overwegen hoeveel tijd elke ouder kan besteden aan de zorg van de kinderen, de afstand tussen de woonplaatsen van de ouders en eventuele speciale behoeften of vereisten van de kinderen.

Co-ouderschap kan ook voordelen bieden voor kinderen van gescheiden ouders. Wanneer ouders samenwerken aan de opvoeding en zorg van hun kinderen, kunnen kinderen zich veilig en geliefd voelen in beide huizen en kunnen ze genieten van de tijd die ze doorbrengen met beide ouders. Kinderen kunnen ook leren om te gaan met veranderingen en nieuwe situaties en kunnen sterke relaties opbouwen met beide ouders.

Voordelen van co-ouderschap:

 • Het kind heeft regelmatig contact met beide ouders en ervaart daardoor minder emotionele stress door het gemis van een ouder;
 • Beide ouders zijn betrokken bij de opvoeding en beslissingen over het kind worden gezamenlijk genomen;
 • Het kan zorgen voor een gelijkwaardige verdeling van de opvoedtaken en de kosten die daarbij komen kijken;
 • Het kan bijdragen aan het behouden van de band tussen de ouder en het kind, wat op de lange termijn belangrijk is voor het welzijn van het kind.

Nadelen van co-ouderschap:

 • Co-ouderschap kan voor het kind emotioneel zwaar zijn om steeds te moeten verhuizen tussen twee huizen;
 • Er moet goede communicatie zijn tussen de ouders om co-ouderschap goed te laten werken. Als er veel conflicten zijn tussen de ouders, kan co-ouderschap een moeilijke regeling zijn;
 • Het kan voor de ouders praktisch lastig zijn om werk en zorgtaken te combineren als het kind steeds van huis wisselt;
 • Het kan lastig zijn om afspraken te maken over bijvoorbeeld vakanties en verjaardagen.
 • Sommige ouders ervaren een schuldgevoel bij hen zelf wanneer er bij de ene ouder iets mag wat bij de ander niet mag.

Het is belangrijk om te beseffen dat co-ouderschap niet voor iedereen de beste oplossing is. Elke situatie is anders en het is belangrijk om een regeling te kiezen die past bij de behoeften van het kind en de ouders.

 

Het effect van co-ouderschap op je kind

Co-ouderschap kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op kinderen, afhankelijk van de omstandigheden en de manier waarop het wordt ingezet. Over het algemeen wordt aangenomen dat co-ouderschap een gunstig effect kan hebben op kinderen als het goed wordt uitgevoerd. Enkele mogelijke effecten van co-ouderschap op kinderen zijn:

 • Minder stress en angst: Wanneer kinderen regelmatig contact hebben met beide ouders en weten dat ze door beide ouders worden ondersteund, kan dit helpen om gevoelens van stress en angst te verminderen. Daarnaast kunnen ouders minder stress door hun kinderen ervaren wanneer co-ouderschap goed geregeld is.
 • Betere relaties met ouders: Co-ouderschap kan helpen om de relatie van kinderen met beide ouders te verbeteren, omdat ze regelmatig tijd doorbrengen met elke ouder en zich gesteund voelen door beide ouders.
 • Betere emotionele ontwikkeling: Kinderen die opgroeien met co-ouderschap hebben vaak de kans om te leren omgaan met veranderingen en compromissen te sluiten, wat kan helpen bij hun emotionele ontwikkeling.
 • Lagere kans op gedragsproblemen: Kinderen die opgroeien met co-ouderschap hebben minder kans op gedragsproblemen, zoals agressie en angst, omdat ze meer stabiliteit en ondersteuning hebben. 
 • Meer verantwoordelijkheid: Kinderen die opgroeien met co-ouderschap leren vaak verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, omdat ze moeten wennen aan verschillende regelingen en afspraken met beide ouders.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het effect van co-ouderschap op kinderen sterk afhankelijk is van de omstandigheden en de manier waarop het wordt uitgevoerd. Slecht uitgevoerde co-ouderschapsregelingen kunnen leiden tot conflicten en spanningen, of angsten bij ouders, waardoor kinderen mogelijk schade oplopen.

 

7 tips om co-ouderschap een succes te maken

Hier zijn enkele tips die kunnen helpen om co-ouderschap een succes te maken:

 1. Goede communicatie: Goede communicatie tussen de ouders is essentieel voor het succes van co-ouderschap. Ouders moeten regelmatig praten over de behoeften en het welzijn van het kind, zodat ze samenwerken om de opvoeding van het kind te optimaliseren.
 2. Flexibiliteit: Ouders moeten flexibel zijn en bereid zijn om te onderhandelen over de regelingen voor co-ouderschap. Er zullen altijd veranderingen optreden en ouders moeten bereid zijn om zich aan te passen en compromissen te sluiten.
 3. Respect: Ouders moeten elkaar respecteren en zich niet negatief uitlaten over elkaar in het bijzijn van het kind. Dit helpt om het kind te beschermen tegen mogelijke schade door conflicten tussen de ouders.
 4. Regelmaat en structuur: Het is belangrijk om regelmaat en structuur te bieden aan het kind, zodat het kind zich veilig voelt en weet wat er van dag tot dag van hem of haar verwacht wordt.
 5. Invoelend vermogen: Ouders moeten empathie en inlevingsvermogen tonen voor de behoeften en gevoelens van het kind. Dit betekent dat ze zich bewust moeten zijn van hoe het kind zich voelt en zich moeten inzetten om het kind te ondersteunen.
 6. Afspraken maken: Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de opvoeding van het kind, zoals regelingen voor school, activiteiten, gezondheidszorg en financiën.
 7. Hulp zoeken: Ouders kunnen professionele hulp zoeken om hen te helpen bij het opstellen en onderhouden van een co-ouderschapsregeling. Een mediator of een advocaat kan helpen bij het opstellen van een regeling die zowel voor de ouders als het kind werkt.


Co-ouderschap is een effectieve oplossing

Co-ouderschap kan een effectieve oplossing zijn voor ouders die willen dat hun kinderen een sterke band hebben met beide ouders na een scheiding. Het is echter belangrijk dat ouders eerlijk en open communiceren en bereid zijn om samen te werken om de beste beslissingen te nemen voor hun kinderen. Als co-ouderschap goed wordt uitgevoerd, kunnen kinderen profiteren van de aanwezigheid van beide ouders in hun leven en kunnen ze zich veilig en geliefd voelen in beide huizen.

Wanneer het co-ouderschap van jou of je kind een uitdaging vormt, dan is ons programma er voor jou. Hierin leer jij op een goede wijze stilstaan bij de emoties van jouw kind en hem/haar hiermee om te leren gaan terwijl je de band met je kind versterkt. Zo kan ook jij werken naar de positieve effecten van het co-ouderschap en jouw kind een stevige basis meegeven waarin ze gelukkig kunnen opgroeien.

 

Rust in ouderschap is gespecialiseerd in het aanbieden van cursussen om weer rust in het ouderschap te krijgen.