Hechting is de band tussen jou als ouder en je kind die ontstaat in het eerste levensjaar. Een goede hechting wordt ook wel veilige hechting genoemd. Kinderen die veilig gehecht zijn hebben een goede balans in nabijheid zoeken bij de persoon met wie ze een gehechtheidsrelatie hebben en ruimte voelen om te ontdekken. Een veilige hechting met je kind draagt bij aan een gezonde emotieregulatie en gezonde stressregulatie. Ook draagt het bij aan een positieve interactie met andere mensen, stabiel voelen en het hebben van vertrouwen in jezelf. In dit blog staan we stil bij de hechting met je kind en hoe je dit kunt verbeteren.

Iedereen is gehecht

Uit cijfers blijkt dat tussen de 60 en 70 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar een veilige gehechtheidsrelatie heeft met hun ouders. Tussen de 30 en 40 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen is onveilig gehecht. (bron NJI).

Iedereen is gehecht. Dat is goed nieuws. Ook kinderen met bijvoorbeeld Ass kunnen zich hechten. Hoe het zich uit is dan soms wat ingewikkelder. Maar iedereen is dus gehecht, alleen de kwaliteit hiervan verschilt per persoon.

We hebben allemaal bepaalde hechtingsstijlen/hechtingspatronen waar we het meest naar neigen. Ook als je veilig gehecht bent, heb je toch bepaalde hechtingsstijlen waar je naar neigt als er bijvoorbeeld stress is.

We kunnen aan het gedrag van het kind zien hoe de hechting is. Dat kan door hele kleine dingen zijn: door wat een kind doet, hoe het reageert, en non-verbale communicatie. Hoe iemand gehecht is of hoe je zelf gehecht bent, zie je terug als er gevaar dreigt en angsten zijn, zoals ziekte, stress, pijn en vermoeidheid.

Wanneer je een ouder bent van meerdere kinderen, kan het zijn dat al jouw kinderen een ander hechtingspatroon hebben ontwikkeld, omdat je als ouder mogelijk anders reageert op het ene kind dan op het andere kind.  Dat gebeurt gewoon heel natuurlijk. Ook kan de hechtingsstijl richting je kinderen per ouder verschillen, want je neemt je eigen stijl mee.

Het verbeteren van de band met je kind

Hechting met je kind is te stimuleren van geboorte tot aan de dood. Dat is goed nieuws! Hoe jonger je kind is, hoe makkelijker het is om de hechting te verbeteren, maar het kan bij alle leeftijden.  

Je wilt de hechting van je kind bijvoorbeeld verbeteren als je kind:

  • niet goed aansluit bij andere kinderen, zichzelf misschien overschreeuwt of juist angstig is;
  • snel stress of angst ervaart;
  • moeilijk emoties kan reguleren (je kind reageert fel op emoties of is bijvoorbeeld moeilijk rustig te krijgen);
  • een laag zelfbeeld heeft of faalangstig is.

Uiteraard kunnen er ook andere oorzaken liggen onder bovenstaand gedrag. Los daarvan kan het investeren in de hechting en de band met je kind natuurlijk nooit kwaad. De hechting en de band met je kind kan je altijd verbeteren en stimuleren.

5 punten die bijdragen aan het verbeteren van de hechting met je kind

Wanneer je als ouder bewust er op let om onderstaande punten in te zetten in het contact met je kind zal dit bijdragen om je kind een gevoel van veiligheid en vertrouwen te geven.

Wees bewust van je eigen stressmomenten

Het is goed om zicht te krijgen op je eigen patronen en je manier van reageren en bewust te zijn van je eigen stressmomenten. En je hoeft het zeker niet meteen te kunnen veranderen. Dat gaat ook gewoonweg niet. Je bent namelijk maar gewoon een mens. Hoe je dit kunt gaan leren herkennen en opmerken is om NA de vervelende situatie die is geweest, even stil te staan bij wat er nu gebeurde bij jezelf. Wat maakte dat je zo reageerde? Hoe bouwde het op? En hoe wil je hier in het vervolg op een andere manier mee omgaan. Als je elke keer NA de situatie reflecteert op jezelf, ga je op deze manier je bewustzijn vergroten. Het gaat zeker nog niks meteen veranderen, maar dit is wel het fundament waarop je kan gaan bouwen.

Wanneer je stemming rustig is, warm en je hebt een ontspannen houding en gezichtsuitdrukking draagt dit bij aan het verbeteren van de hechting met je kind.

Wees bewust op welke manier je je kind benadert.

Benader je je kind vanuit een basishouding waarin je echt oog hebt voor je kind? Of benader je je kind vanuit een afstandje, dus roepend vanaf de keuken? Of vanachter je telefoon vandaag? En maak je ‘echt’ contact? Of roep je eigenlijk zonder echte aandacht voor elkaar? Ook dit zal niet alles oplossen, maar is wel één van de basispunten waarvan je bewust wilt zijn en die dus ook invloed heeft op hoe de interactie is tussen jou en je kind.

Leef je in in de wereld van je kind en heb interesse hiervoor. Kijk je kind aan tijdens de interactie, zorg dat er face to face contact is. En geef jouw reactie op de interactie van je kind op het juiste moment.  

Inzicht in gedragspatronen van je kind

Eigenlijk zijn heel veel kinderen hetzelfde. Ze hebben allemaal een eigen karakter en temperament, maar toch als je met andere ouders praat, zul je zien dat er ook veel gelijkenissen zijn. In de basis wil een kind het alleen maar goed doen, en dit van een ouder horen. Dat is altijd één van de basispunten waarvan je wilt uitgaan. Als je vanuit dit gezichtspunt kijkt en handelt naar je kind, dan zal je kind zich altijd gehoord en begrepen voelen.

Kinderen willen altijd helpen

Hoewel het niet altijd zo overkomt misschien, wil je kind jou als ouder in basis ook altijd helpen. Kinderen zijn gericht op een positieve interactie. En hoewel het soms net lijkt of ze alleen maar negatieve aandacht vragen, toch bedoelen ze het anders. Hoe vaak komt het bij jou misschien wel niet voor dat je ander gedrag laat zien dan dat je bedoelt? Of dat je iets zegt wat niet helemaal goed valt bij de ander? Zonder dat je die bedoelingen hebt? En kun je nagaan dat wij dat zelfs nog doen als volwassene, en dus eigenlijk al heel veel geleerd zouden moeten hebben. Probeer dus altijd uit te gaan van ‘het goede’ van je kind. 

Het enige wat kinderen willen, is de onvoorwaardelijke liefde van jou als ouder.

Als je al langer in een negatieve cirkel zit met elkaar is dit soms even weg. Maar denk maar eens terug aan jouw eigen jeugd. Hoe wil je dat jouw ouders naar jou zouden reageren? En over jou zouden denken? En zouden gedragen naar jou toe? Onvoorwaardelijke liefde toch…?

Je hoeft het niet perfect te doen om een perfecte ouder te zijn

Als je op deze punten let, zul je zien dat je kind er 100% van profiteert en dat heeft impact op het zelfvertrouwen van je kind, hoe het omgaat met stress, hoe je kind emoties reguleert en de sociale interacties. En op jullie band onderling en het zal bijdragen aan minder strijd en meer rust in huis.

Natuurlijk lukt het niet altijd om je aan bovenstaande punten te houden en dat hoeft ook helemaal niet. Wel is belangrijk dat je sensitief en passend reageert op je kind als je even niet goed aansluit en dit dan weer herstelt.

Hechting met je kind verbeteren? Zo doe je dat!

Vanuit deze basispunten, zijn onze cursussen ontwikkeld.  Wil jij ook leren wat er bij jou gebeurt als ouder, en ook bij je kinderen, zodat je vanuit de basis een liefdevolle band met elkaar kan opbouwen en de hechting met je kind kunt verbeteren. En op deze manier voor de lange termijn meer rust in huis krijgt. In plaats van met korte opvoedtips je eventjes vooruit helpen, maar het daarna toch weer terug vervalt. Lees dan hier hoe jij dit kunt gaan aanpakken.