Wanneer jouw kind het glas als halfvol ziet, zal je kind energie geven. Je kind ziet het beste van situaties in of maakt dat het ervan. Je kind is flexibeler wat maakt dat dit je minder energie kost als ouder en ziet dat je kind goed in zijn vel zit.

Wanneer jouw kind het glas altijd als half leeg ziet kan dat voor jou als ouder soms veel energie kosten. Tegelijkertijd betekent dit voor je kind dat ze zich vaak achtergesteld voelen, dat ze tekort komen, veel negatieve gedachten hebben en hierdoor niet lekker in hun vel zitten.. Als ouder probeer je dit misschien wel op te lossen door positieve gedachten aan te dragen, er tegenin te gaan of het maar te laten. 

Wat er helaas niet voor zorgt dat je kind ineens het glas als halfvol ziet…Je kunt als ouder een aantal dingen inzetten wat maakt dat je kind van meerdere kanten leert kijken met de volgende tips:

Tip 1 Wees het goede voorbeeld:
Op welke wijze spreek je zelf over situaties? Is jouw glas altijd half volg of ook vaak half leeg? Kinderen leren namelijk het overgrote deel van de mensen om hen heen. Door zelf meer te spreken over wat er goed ging, wat leuk was en wat je ergens uit hebt kunnen halen zal je kind deze taal en daarmee samenhangend een gedachten patroon eerder meenemen.

Tip 2 Welke vragen stel je?
Door de vragen die we stellen, laten we onze kinderen op een bepaalde manier denken. Je kunt je vragen altijd op twee manieren stellen:
Wat ging er goed? of Wat ging er niet goed?
Wat was er leuk vandaag? of Wat was er niet leuk?
Door te vragen naar wat er goed ging, wat ze hebben en wat er leuk was breng je focus aan op het “halfvolle” en leer je hen daar over nadenken.

Tip 3 Vergroot de eigen invloed van je kind
Wanneer we het gevoel hebben dat we invloed hebben op situaties, ervaren we grip op ons leven en daarmee een positief gevoel. Dit geldt ook voor onze kinderen. Door hen naast te vragen en te leren positief te denken helpt het mee door hen hun invloed in situaties te laten ervaren. Je kunt niet altijd de omgeving of hoe anderen denken en doen beïnvloeden, maar wel hoe jij hiermee om gaat. Door je kind naar hun aandeel te vragen, wat deed jij goed? Wat lukt jou? of welke keuze heb je gemaakt waardoor het zo liep? Vergroot je het gevoel van invloed en draagt dit bij aan het glas halfvol zien.

Door deze tips eigen te maken en toe te gaan passen zul je merken dat je bijdraagt aan het van meerdere kanten bekijken van situaties. Waardoor je kind ook leert het glas als halfvol te zien en meer invloed in situaties ervaart en daarmee grip op zijn of haar eigen leven. Daarnaast wil je als ouder ook dat je kind voldoende vaardigheden aanleren om met situaties om te gaan. Wanneer we meer grip ervaren en sturing voelen we ons prettiger en dat ervaren onze kinderen precies zo. Met Rust in Ouderschap gaan we hier gericht mee aan de slag,