Het ontbreken van contact met een van de ouders kan zowel voor een kind als voor een vader of moeder veel impact hebben. De redenen voor dit ontbreken kunnen zeer uiteen lopen. Een vader of moeder die geen contact wil hebben met het kind, of geen contact mag hebben. Of dat het kind aangeeft geen contact te willen hebben met één van zijn ouders.

Dit kan gevoelens oproepen als “Waarom houdt mijn ouder niet van mij?” of “Wat is er mis met mij, wat doe ik verkeerd?” als ook vanuit de ouder naar de andere ouder “Waarom houdt hij/zij niet van mijn kind?”. 

En deze gedachten en gevoelens hebben invloed op de ontwikkeling van je kind. In dit blog lees je wat de invloed zou kunnen zijn en hoe je je als betrokken ouder hier in kunt ondersteunen.

Gevolgen van het ontbreken van het contact.

Wanneer een kind geen contact met zijn moeder of vader heeft, kunnen er problemen in diens ontwikkeling ontstaan. Ongeacht wat de reden is van het ontbreken van dit contact. Wel is er een verschil wanneer er sprake is van dat een kind zich in een groot en langdurig loyaliteitsconflict bevindt en grote schade en trauma’s kan oplopen. 

Daarbij kun je dan bijvoorbeeld denken aan depressies, middelengebruik, woede-uitbarstingen en slechtere prestaties op school. Daarnaast ontwikkelt de eigen identiteit van een kind zich ook minder goed bij het ontbreken van dit contact. Hoeveel last een kind ervan heeft, is afhankelijk van veel factoren en van het kind zelf.

Ernstige ouder onthechting wordt door betrokken professionals als kindermishandeling gekwalificeerd. En wanneer hier sprake van is, is het ons advies om hier ondersteuning in te zoeken om dit contact herstel te onderzoeken en waar mogelijk te herstellen.

Wat kun jij als betrokken ouder voor jouw kind doen?

Als ouder wil je het allerbeste voor je kind. En wanneer jouw kind worstelt met het ontbreken van contact met zijn vader of moeder wil je er voor je kind zijn. Je wilt immers niet dat je kind, zonder dat hij hier invloed op heeft er zoveel last van heeft.

Als betrokken ouder kun je het volgende voor jouw kind betekenen:

Laat de emotie er zijn

Hoe graag je het ook wilt, je kunt helaas niet altijd iets aan de situatie veranderen. Voor je kind is het dan erg fijn als zijn emoties er mogen zijn, zonder dat deze invloed hebben op jou als ouder. Ze mogen boos en verdrietig zijn, gewoonweg vanwege de situatie. En hoe graag je dit als ouder ook weg zou willen nemen, dat gaat jouw kind helaas niet helpen. 

Probeer ze dan ook niet te overtuigen van wat ze bijvoorbeeld wel hebben “Ik ben er toch voor je”? of “Opa gaat toch mee naar het voetbal?”. Of bijvoorbeeld kwaad te spreken over de ouder als “Je mist er toch niets aan”. 

Door jouw kind de ruimte te geven voor zijn emotie door te luisteren of door te benoemen: “Je vindt het jammer hé dat papa niet aan de zijlijn staat?” of “het maakt je boos dat mama jouw niet ophaalt”. Geef je hen het gevoel dat hun emotie er mag zijn en indirect ook zij er mogen zijn. 

Meer hebben ze op dat eerste moment niet nodig.

Stapje verder

En op het moment dat het jou als ouder lukt om deze emotie er te laten zijn. Wat gaat hen dan helpen? Wat heeft jouw kind nodig? Het zal je als ouder soms verbazen hoeveel veerkracht je kind heeft op het moment dat ze niet hoeven te worstelen met hun emoties en de reacties die ze van anderen krijgen. 

En op het moment dat ze dat nog niet zelf aangeven, stel dan gerust de vraag: “Wat zou jou nu helpen?” of “Is er iets wat ik of iemand anders voor je kan betekenen?”

Door ook hen hier eigen regie te geven en aan te sluiten zorg je ervoor dat ze en de ouder, of wat de ouder voor hen zou kunnen betekenen er mag zijn. En krijg je als ouder een beter beeld van wat jouw kind nodig heeft in plaats van dat je dit wellicht invult als ouder, waarna je kind of tegen je in gaat of zich meer naar binnen keert. 

Met juist als gevolg dat er meer afstand tussen jou en je kind ontstaat in plaats van de verbinding die zo hard nodig is met jouw als betrokken ouder om je kind op een goede manier te begeleiden.

Want elk moment wat jij mee kan geven aan een stabiele basis, het zien van je kind, erkennen van emoties is waardevol voor je kind en heeft effect op het zelfvertrouwen van je kind. En dit is veel waard voor nu en zeker ook voor later.

In onze cursus Minder Boos, Meer Rust kunnen wij jou als ouder hierbij helpen. Je krijgt hierbij inzicht in hoe het brein werkt en de interactiepatronen die er tussen jullie zijn. Wat jullie triggers zijn en hierna de stappen om ermee om te gaan zodat er meer rust in huis komt.